KDV İADESİ HİZMETİMİZ
  HİZMETİN KAPSAMI
 • İade alacağının teminat mektubu karşılığında alınabilmesi için gerekli dosyanın hazırlanmasında yardımcı olmak ve Vergi Dairesine verilmeden önce kontrol etmek.
 • İade alacağının gümrük, SSK Primi, veya vergi borçlarına mahsubunun talep edilmesi halinde gerekli dosyanın hazırlanmasına yardımcı olmak ve kontrol etmek.
 • Teminat mektubunun çözümü veya nakit iade için KDV İadesi Tasdik Raporunu hazırlamak ve Vergi Dairesine vermek.

  KDV İADE İNCELEMELERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
 • İndirim ve yüklenim KDV hesaplarının kontrolü,
 • İhraç edilen malların temin edildiği alt firmalar nezdinde karşıt incelemeler yapılması (Bu incelemelerde ihraç edilen malın imalatçısına kadar inilecektir),
 • Alt firmalar hakkında ilgili Vergi Dairelerinden bilgi almak,
 • Gümrük beyannamelerinin kontrolü,
 • İadeye konu fatura listelerinin kontrolü,
 • İhracat bedellerinin kambiyo mevzuatına uygun olarak yurda getirilip getirilmediğinin kontrolü.