ARGE DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ

Endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirmek; yenilikleri desteklemek; özendirmek; izlemek ve üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirmek TÜBİTAK’ın temel işlevleri arasındadır. Bu işlevleri gerçekleştirmek için oluşturulan programlar ve planlanan faaliyetler Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülmektedir.

  Ülkemizde “Ar-Ge İndirimi”ne ilişkin;
 1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda,
 2. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda,
 3. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda
ayrı ayrı düzenlemeler yapılmıştır. 193 sayılı Kanun’daki “Ar-Ge İndirimi” ile ilgili düzenlemeler 31.07.2004 tarihinden, 5520 sayılı Kanun’da yer alan “Ar-Ge İndirimi” düzenlemeleri ise 01/01/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunlarda yer alan Ar-Ge İndirimi oranı 01/04/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 sayılı Kanun ile %100’ e yükseltilmiştir.

  KAPSAM
  Konu ile ilgili Yeminli Mali müşavirliğimizin vereceği hizmetler aşağıdaki gibidir.
  Müşterinin doğrudan talebi üzerine, ya da önerilen işlemlerin Müşteriye sözlü ya da yazılı tebliğini takiben, aşağıda yer alan hizmetleri sağlayacaktır.
 1. Mali Rapor ile ilgili bir defaya mahsus Eğitimlerin verilmesi
 2. ARGE ücret bordrolarının firma tarafından Exel ortamında gönderilmesi sonrasında YMM ofisimizde denetimi
 3. Aylık bazda alınan data sonrasında adam aylar revizyonu yapılarak Arge gününe çevrilmesi
 4. Yeminli Mali Müşavirlik asgari ücret tarifesinde belirtilen oranlarda sözleşme bedelinden bağımsız olarak Ücret Karşılığı AGY500 Raporlarının Yazılması
 5. Firma adreslerinde Arge faaliyetleri Gelir ve Gider muhasebeleştirilmesi eğitimi
 6. Firmada verilecek Eğitimler sonrasında yazılı ve sözlü eğitim ile ilgili soruların Yeminli Mali Müşavirlik ofisinde yazılı ve sözlü olarak cevaplanması
 7. Muhtasar Beyannamesi için Arge Gelir vergisi istisna formunun Yeminli Mali Müşavirlik ofisimizde hazırlanması ve denetimi
 8. Yeminli Mali Müşavirlik asgari ücret tarifesinde belirtilen oranlarda sözleşme bedelinden bağımsız olarak Ücret Karşılığı Kurumlar vergisi istisna rapor hazırlanması

Yukarıda sayılan konuları Müşteri ile görüşmek ve yapılması gerekenler konusunda Müşteriyi bilgilendirmek üzere gerek duyulan her durumda toplantılar yapmak, talep doğrultusunda yazılı ve sözlü tavsiyelerde bulunması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arge İle İlgili Dökümanı