Ayşe Baran YEŞİLYURT (YETKİN) Kimdir?

Ayşe Baran Yeşilyurt(Yetkin) Yeminli Mali Müşavirlik firmasında bağımsız olarak çalışmaktadır.

1987 yılında Maliye Bakanlığı, Gelirler Kontrölörü olarak göreve atanmıştır. Ağustos 1997’de bu görevinden ayrılarak özel sektörde göreve başlamıştır.

  UZMANLIK ALANLARI
 • Maliye Bakanlığı’ndaki görev süresince 3 yıl boyunca Türk Vergi Sistemi Uygulamalarına yönelik eğitim görmüş ayrıca vergi incelemesi ve araştırmalar yapmıştır.
 • Yerel ve uluslararası vergi mevzuatı uygulamalarına yönelik danışmanlık,
 • Teşvik mevzuatı ile ilgili danışmanlık,
 • Yıllık tam tasdik hizmeti kapsamında çeşitli sektörlerde (çimento, banka, özel okullar, turizm, ilaç, elektrik güç kaynağı, inşaat, emlak) faaliyet gösteren kurumlara Türk vergi mevzuatına yönelik denetimlerde bulunarak vergisel risklerin belirlenmesi ve çözüm yolları sunulması,
 • Şirketlerin kurumlar vergisi ve gerçek kişilerin gelir vergisi yüklerinin hesaplanması ve beyanname düzenlenmesi,
 • Kurumlara yönelik vergi planlaması,
 • Due diligence çalışması,
 • Şirketlerin kuruluşu tasfiye edilmesi ve devir yolu ile birleşmeleri konusunda danışmanlık,
 • KDV iadesi konusunda uzmanlık,
 • Tek Düzen Hesap Planı ve Muhasebe ve Türk Vergi Mevzuatına yönelik konularda şirket personelinin eğitim planlarının hazırlanması konusunda görev almış ve eğitim vermiştir.
 • Tek Düzen Hesap Planı ve Muhasebe ve Türk Vergi Mevzuatına yönelik konularda müşterilere yönelik eğitim hazırlamış ve sunmuştur.
 • KDV iade beyanname düzenleme rehberi bulunmaktadır.
 • Yaşam rehberi kitabı bulunmaktadır.
  ÇALIŞTIĞI YERLER
 • A.BARAN YETKİN YMM (2002-)
 • Arthur Andersen, Tax (1997-2001)
 • Maliye Bakanlıgı,Gelirler Kontrölörlüğü (1987-1997)
  EĞİTİM
 • Ankara Üniversitesi—Siyasal Bilgiler İşletme Bölümü
 • Gelirler Kontrolörlüğü Eğitim Grup Başkanlığı
  YABANCI DİLLER
 • İngilizce
 • İspanyolca